اعدام سارقان مسلح طلافروشی کرج

دادگستری البرز: حکم اعدام ۲ نفر از سارقان مسلحی که مرداد سال گذشته اقدام به سرقت از یک طلافروشی در کرج کرده بودند، اجرا شد.

فرادرس