پارسینه: فیلمی در شبکه های اجتماعی با نکوهش کاربران مواجه شده که نشان می دهد، داماد بی نزاکت قزاقستانی در جریان مراسم ازدواج، عروس را به باد کتک می گیرد!