خبرگزاری مهر: پس از فرو ریختنِ ساختمان متروپل در خیابان امیری آبادان، تبعات روانی بسیاری بر شهروندان سراسر کشور وارد شد به گونه‌ای که بسیاری از شهروندان نسبت به مسائل ایمنی حساسیتشان بالاتر رفت. حتی به نظر می‌رسد مسئولان و سازمان‌ها نیز نظارتشان در حوزه ایمنی جدی‌تر شده است به گونه‌ای که رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با ارائه آماری تکان‌دهنده همه نگاه‌ها را به حرف‌های خود خیره کرد.
از جمله تبعات ریزشِ متروپل، واکنش ۸۰ خانوارِ ساکن در ساختمان ۱۵۴ واحدی منطقه ۳۰۰ دستگاه اهواز بود. با اینکه چند سال از سکونت این ساکنان می‌گذرد اما یک باره پس از ریزِش متروپل، این خانواده‌ها با هراس خانه‌های خود را ترک کردند و در خیابان چادر زدند.