تسنیم: ارتش کلمبیا تصاویری منحصر به‌فرد از لاشه کشتی سن‌خوزه که سه قرن پیش در نزدیکی ساحل این کشور غرق شد منتشر کرد. کشتی بادبانی سن‌خوزه یکی از بزرگترین کشتی‌های ارتش وقت اسپانیا بود که گنجی استثنایی حمل می‌کرد.