شهروند: مردم محلی در مخروبه متروپل بدون توجه به هشدارها و خطر ریزش آوار تلاش می‌کنند مفقودی‌ها را پیدا کنند. در حالی که حرکت و حضور بر روی سازه تخریب شده ممکن است جان‌های بیشتری را به خطر بیاندازد، مردم محلی به آوارها هجوم آورده‌اند به امید نجات جان آدم‌های محبوس شده.
خودروهای امدادی، آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و... خیابان امیرکبیر را که ورودی ساختمان متروپل در آن قرار دارد، قرق کرده‌ و سخت مشغول کارند.
اما آبادانی‌ها در کوچه شهریار، بی‌ توجه به تهدیدات مخروبه متروپل مشغول کندوکاوند. چیزی که در شرایط عادی منطقی به نظر نمی‌رسد اما بحران همه را به هیجان وا می‌دارد.