باشگاه خبرنگاران: ریزش بخش‌هایی از ساختمان بزرگ متروپل در خیابان امیری آبادان به خودروها هم آسیب وارد کرده است. طبق گفته حاضران در محل، شدت این حادثه به اندازه‌ای بود که ساختمان‌های اطراف به شدت لرزیدند.