ویدیویی جدید از ريزش ساختمان ١٠ طبقه در آبادان‌

دقایقی قبل بخش‌هایی از ساختمان متروپل در خیابان امیری آبادان فرو ریخت.