اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که کتک زدن یک دانش‌آموز در مدرسه را نشان می‌دهد. این تصاویر با واکنش‌های بسیاری در میان کاربران مواجه شده. آموزش و پرورش هنوز واکنشی به این تصاویر نداشته. ادامه این روش‌های قرون وسطایی در مدارس و شکنجه دانش‌آموزان توسط برخی معلمان تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟