آتش گرفتن یک ترانسفورماتور در ایستگاه متروی تاکسیم استانبول، موجب ایجاد رعب و وحشت بین مسافران شد.این آتش سوزی با حضور عوامل آتش نشانی اطفا شد./خبرفوری