خبر فوری: ویدیویی از قیچی کردن موهای دانش آموزانی که موی بلندتر از یک حد معین را داشتند امروز در فضای مجازی خبرساز شد.