خبر فوری: ویدئویی از چرخاندن اراذل و اوباش بازداشتی در سطح شهر قزوین توسط نیروی انتظامی ۱۹فروردین ۱۴۰۱ را مشاهده کنید