خبرآنلاین: خبرسازی این ویدیو به شرایط عجیب این خودرو برمی‌گردد که با وجود له‌شدن، نه تنها همچنان قادر به حرکت است، بلکه راننده با آن لایی‌کشی هم می‌کند.