یک تریلی با بار سنگین خود در جاده جنگلی به دلیل گلی بودن جاده چپ کرد. منبع: خبرفوری