نجات زنی در اسلواکی که تلاش می کرد به قطار در حال حرکت سوار شود، این زن به دلیل رعایت نکردن قوانین ۵۰۰ یورو جریمه شد. منبع: IRANIC TV