اشراری که به یک برج لاکچری در شمال تهران حمله کرده بودند دستگیر شدند. این در حالی است که نگهبان برج به شدت در درگیری مجروح شد.