خبرفوری: دو جوان در اقدامی خطرناک روی پل اهواز شروع به راه رفتن کردند.