به گفته پلیس نیویورک، فرد نیکوکاری که کت خود را درآورد تا روی مردی که در پیاده‌روی منهتن خوابیده است را بپوشاند، مورد حمله وحشیانه قرار گرفت. وی به زمین افتاد و توسط همان مردی که قصد کمک به او را داشت مورد دزدی قرار گرفت. منبع: آخرین خبر