یک بلاگر معروف اینستاگرام حین اجرای زنده در قفس سگ خانگی خود حبس شد.