ویدئویی عجیب از دعواهای خیابانی با کلاشینکف در یک شب معمولی در شهرستان ایذه را ببینید.