ترکیدن لوله آب در پیست اسکی درست زیر یکی از صندلی‌های تله‌سی‌یژ؛ حادثه‌ای عجیبی بود که در آمریکا رخ داد. منبع: آخرین خبر