ماموران، این حجم از گوشی‌های قاچاق را در زیر پای خود خرد کردند. صحنه ای از این تصاویر را ببینید.