آخرین مورد اسیدپاشی در ایران این هفته اتفاق افتاد. صبح سه‌شنبه تعدادی از زنان که برای ورزش صبحگاهی به پارک خیابان درختی در شهرک مریم (فاز یک اندیشه) شهریار می روند با اتفاقی عجیب مواجه می شوند. بر اساس این گزارش، مرد ناشناس که ماسک به صورت داشت و پشت بوته های پارک پنهان شده بود از پشت به خانم ها اسید می پاشد و سپس متواری می شود. خوشبختانه به دلیل لباس های ضخیمی که تن خانم ها بوده است آسیب جدی به آنها وارد نشد.