یک سارق موتورسوار هنگام سرقت موبایل یک دانش آموز در قاهره و در لحظه فرار یک زن را که قصد جلوگیری از فرار او را داشت زیر گرفت. این حادثه در یکی از خیابان‌های منطقه حلوان رخ داده است.