محموله بزرگ شیشه به حجم ۴۷۶ کیلوگرم که در قالب‌های گچ تزئینی جاسازی شده بود در نی‌ریز کشف شد.این محموله مواد مخدر صنعتی از مرزهای شرقی وارد کشور شده بود./صداوسیما