گشت ایالتی اعلام کرد که شرایط یخبندان ناشی از باران باعث تصادف چند کامیون و خودرو در جاده منتهی به منطقه جکسون ایالت ویسکانسین شد. طبق اعلام گشت ایالتی ویسکانسین این حادثه که منجر به تصادف ۴۰ خودرو شد هیچ تلفاتی نداشته است.