در جغرافیای کشور چیزی به نام بم وجود ندارد، صدای من رو از یک تل خاک می‌شنوید، بم ویران شد.برترین ها