یک زن در ایستگاه قطار ماهاراشترا هند هنگام سوار شدن در قطار در حال حرکت، ناگهان روی ریل‌ها افتاد.