ویدیویی از مردی که با یک خودروی شاسی بلند به دوازده خودرو دیگر زد و عبور کرد را ببینید این حادثه در یکی از بزرگراه‌های مسکو رخ داده است.