4 عضو یک خانواده زرندی در جریان آتش سوزی در حالی جان باختند که داماد خانواده برای نجات جان اعضای خانواده دل به آتش زد اما او نیز جان خود را از دست داد.