ویدویی از سرقت یک گوشی در اهواز از خودروی در حال حرکت که بر روی پل نادری اهواز رخ داد را ببینید.