پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پایان سفرش به یونان هنگام سوار شدن به هواپیما که با وزش باد شدید همراه بود تعادل خود را از دست داد. لحظه وقوع این صحنه را که دوربین ها آن را شکار کردند ببینید.