حادثه در بلوار امام رضا بر روی پل شورا رخ داد و علت حادثه یخ زدگی سطح پل بود، از شب گذشته مه غلیظ در شهر گلپایگان به وجود آمده بود و هشدارهایی در رابطه با یخ زدگی سطح معابر در صبح سه شنبه داده شد.