هفته پیش 3 کیلوگرم شیشه که به صورت ماهرانه‌ای در محموله 32 کیلوگرمی هویج جاسازی شده بود، در مرز دوغارون توسط مربیان سگ‌های موادیاب و یگان حفاظت گمرک کشف شد.