حتما درب هاى خودرو خود را به كلاف ضد سرقت مجهز كنيد و حتماً پنل ضبط خودتون رو از روى ماشين برداريد. اگر داخل كوچه يا خيابون پارک ميكنيد تمهيدات لازم رو شامل جهت قفل فرمان، قفل پدال و دزدگير انجام بدهید