در معابر عمومی حتی در پیاده‌رو هنگام استفاده از تلفن همراه مراقب باشید؛سارقان در کمین هستند