فرارو، فیلم‌های دوربین مداربسته که در شهر نینگده در استان فوجیان فیلم‌برداری شده است، مردی مسن را نشان می‌دهد که در امتداد جاده‌ای قدم می‌زند قبل از اینکه ناگهان بدنش را بپیچاند تا با خودرویی که از روبرو می‌آید تصادف نکند. با این حال، یکی از کفش‌های این مرد در حال پریدن دیده شد و خودرو به کنار جاده سقوط کرد.