باشگاه ژیمناستیک در مشهد با سخت‌گیری به تمرین خاص، اشک شاگردش را درآورد.