راز ناپدید شدن پسربچه اهوازی پس از چهار ماه فاش شد. نام مهرسام از لیست بلند بالای کودکان گمشده خط خورد و به آغوش مادرش برگشت.