ویدیویی از لرزش عجیب و هولناک تریلی‌ها در جاده و ریزش کوه در کنار جاده آن‌ها را ببینید. منبع: خبرآنلاین