به این ویدیو با دقت نگاه کنید گوشی داده دست بچش تو پمپ بنزین تا بازی کنه ولی متاسفانه فاجعه میشه. به خاطر همینه که میگن توی پمپ بنزین از موبایل استفاده نکنید، خداروشکر خودشون آسیبی ندیدن