یک جوان مصری در محل کار خود سجاده‌اش را پهن کرد تا به عبادت و راز و نیاز با معبود بپردازد. این جوان هنگامی که در سجده بود، دعوت حق را لبیک گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد.