صدا نیوز: گزارش تکان دهنده محمد درویش، فعال زیست محیطی از فروچاله ها و شکاف ۷۲ کیلومتری که در دشت طاهرآباد کاشان ایجاد شده است را مشاهده کنید. وی در این باره گفت: در حیرتم که چگونه مسوولین کشور از چنین شکافی به خود نمی‌لرزند؟!