عملیات امداد و نجات با عمامه توسط یک روحانی در کوه صفه