پیکر مطهر یک شهید با پاهای بسته شنبه گذشته در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی در فکه عراق کشف شد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما