پاره شدن طناب دار از گردن قاتل کرمانی خانواده ارجمندی با گذشت از قصاص قاتل فرزند خویش به یک جوان زندگی دوباره بخشیدند.

این اقدام با وساطت جمعی از پیشکسوتان ورزش استان و همکاری آقای پورابراهیمی نماینده کرمان وراور در مجلس شورای درخانه ملت ، انجام شد.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: خانواده مقتول با نگاه دینی ومعنوی و تاسی از سیره اهل بیت (علیهم السلام) از قصاص فرزند خود گذشتند/رکنا