یک پسر جوان برای جذب فالوور اقدام به بستن خود به خودروی در حال حرکت کرد. گفتنی است که این خودرو با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است.