ویدیویی از دو سارق که در روز روشن خیلی راحت در صندوق عقب تیبا را باز کرده و وسایل داخلش را به سرقت می‌برند، ببینید.