فرمانده ستاد کرونا در تهران گفت: امکان سرایت پذیری گونه دلتای ویروس کرونا در فضای باز بسیار بالاست. افراد پرخطر و مسن حتما از دو ماسک استفاده کنند.