انفجار ناگهانی پیاده رو در نیویورک .

مردی در حال قدم زدن در پیاده رو است که به یک باره توری زیر پایش منفجر می‌شود و به طور معجزه آسایی نجات پیدا کرد