صحنه ای کاملا واقعی از یک دوربین مدار بسته.

مراقب رفتارمان باشیم.

اینکه میگن دلی رو نشکونید ، امیدی را ناامید نکنید بی حکمت نیست ، بعضی آدما شاید از نظر اجتماعی تو موضع ضعف باشند اما دلی بزرگی دارند.

تن آدمی شریفست به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت...